Lạy Cha Toàn Năng, là Chúa của những mùa gặt,

Xin ban cho giáo phận của chúng con, và các gia đình của chúng con những ơn gọi linh mục và tu sĩ.

Xin soi sáng lòng các thanh niên biết noi gương Đức Kitô là Thượng Tế Muôn Đời để biết hy sinh phục vụ Giáo Hội của Ngài.

Xin hãy thúc giục lòng thanh niên nam nữ biết hiến mình trọn vẹn cho Chúa,

sống khó nghèo, trong sạch và vâng lời.

Xin sai họ đi như những người thợ trong mùa gặt của Chúa.

Xin cho các tín hữu biết mở lòng nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện và hy sinh.

sinh.

Xin gây dựng những gia đình thánh thiện biết khuyến khích con cái hiến

mình cho Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con, Amen.

Mẹ Maria Vô Nhiễm, cầu cho chúng con

Thánh Thomas More, cầu cho chúng con

Thánh Elizabeth Ann Seton, cầu cho chúng con

Diocese of Arlington Prayer for Vocations

Heavenly Father, Lord of the harvest, 
call forth vocations to the priesthood and consecrated life 
from our diocese and our families. 
Inspire men to imitate Christ the Eternal High Priest 
in sacrificial service to Your Church.
Move the hearts of men and women 
to offer themselves wholly to You 
in poverty, chastity, and obedience.
Send them as laborers for Your harvest.
Inspire the faithful to support them with prayer and sacrifice.
Raise up holy families who foster openness to Your call.
We ask this through Christ, Our Lord. Amen.

Mary Immaculate, pray for us.
St. Thomas More, pray for us.
St. Elizabeth Ann Seton, pray for us.